การละเล่นไทย

เด็กๆในอดีตมีอิสระในการละเล่น สามารถสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ โดยคิดกฎกติกาได้เอง การละเล่นของเด็กไทยในอดีต ทั้งที่เล่นกลางแจ้งและในร่ม โดยส่วนใหญ่เลียนแบบจากการทำงานและอาชีพของผู้ใหญ่ หรือคิดการละเล่นใหม่ๆ เพื่อแข่งขันในหมู่เพื่อนกันเองโดยเฉพาะ
การละเล่นของเด็กๆ หลายอย่างสามารถเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยที่เด็กรู้สึกเพลิดเพลิน สนุกสนาน ไม่เบื่อ วัสดุธรรมชาติอย่างเช่น ต้นกล้วย   หลังจากนำใบตองมาห่อของแล้ว ก้านกล้วยก็สามารถนำมาประดิษฐ์เป็น ม้าก้านกล้วย ให้เด็กๆนำมาวิ่งเล่นได้ด้วย

                                                              

……การละเล่นของเด็กไทยใช่ไร้ค่า                      บรรพชนสร้างมาเพื่อลูกหลาน

 เป็นเอกลักษณ์คุณค่ามาช้านาน                     อย่าให้กาลเวลามามลายจนหายไป

วอนผู้เกี่ยวข้องต้องแลเหลียว                           นำเหนี่ยวพื้นฟูสู่นิสัย

ให้ลูกหลานขานทักรักของไทย                       สืบต่อให้เอกลักษณ์เราอยู่เนานาน……


Advertisements